Živinoreja

Na naši kmetiji se ukvarjamo z ovčerejo in govedorejo.

Živinoreja je bila v naši občini še po drugi svetovni vojni glavna kmetijska panoga. S postopnim preslojevanjem kmečkega prebivalstva v druge poklice pa je od leta 1980 začela upadati in se opuščati. Zaradi tega je današnja podoba Krasa precej drugačna kot je bila nekoč, predvsem se to kaže v zaraščenih kmetijskih površinah, upadanju biodiverzitete suhih kraških travnikov ter povečanju pojava prostoživečih živali in zveri.

Naši predhodniki, ki so gospodarili na obeh kmetijah, so  dejavnost živinoreje opustili, saj jim ni več nudila možnosti dostojnega preživetja. Ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja smo se Volčiči odločili, da bomo na svoji zemlji ponovno vzpostavili ravnovesje in preprečili zaraščanje, tako smo začeli s pašništvom manjšega števila ovc.

OVCE IN OVČEREJA

Na kmetiji redimo trop ovc avtohtone Jezersko-solčavske pasme, ki šteje cca. 60 glav plemenskih živali. V času vegetacije, od aprila do decembra, se živali pasejo na obsežnih pašnikih, s katerimi upravljamo. V zimskem času, ko imamo predvidene jagnjitve pa živali vhlevimo, da imamo nadzor nad jagnjeti. Drobnico redimo z namenom pridelave mesa, ki ga uzorjenega ponujamo na kmetiji.

KRAVE IN GOVEDOREJA

Prve krave so na našo kmetijo prišle leta 2015. S tem smo želeli ponudbo mesa razširiti še na mlado goveje meso iz naših pašnikov ter v čim večji meri izkoristiti pašo na kraških pašnikih. Trenutno pasemo vse vrste živali skupaj, s tem je obdelanost zemljišča s strani živali najučinkovitejša, saj vsaka živalska vrsta poskrbi, da so pašniki optimalno obdelani, tako se tudi zaraščanje ne širi.

MESO DROBNICE, BOGASTVO OKUSOV

Hišna specialiteta, ki je po našem običaju vsaj enkrat tedensko na domačem jedilniku je jagnjetina. Zavedamo se pomena zdravega prehranjevanja in kvalitete pridelanega mesa, ki zraste in se »uzori« na kraških pašnikih, ki premorejo edinstveno botanično sestavo raznih zelišč in trav, ki so glavna krma za naše živali.

Jagnjetina je meso mladih živali običajno starih od 3 do 12 mesecev. Meso je okusno in zdravo in prava poslastica za gurmane. Tri četrtine maščob v mesu jagnjetine sestavljajo nenasičene maščobne kisline, med vsemi vrstami mesa pa vsebuje največ konjugirane linolne kisline, vse te lastnosti pa po mnenju strokovnjakov ugodno vplivajo na človeški organizem. Jagnjetino lahko pripravimo za vsako priložnost. Meso pečemo počasi in pri nizki temperaturi, lahko ga pa dušimo v posodi ali pa pečemo na žaru in podpeki.