O kmetiji

Obstoja naše kmetije žal ne moremo datirati na časovni premici. Zagotovo pa lahko trdimo, da smo po naših kraških prednikih podedovali delovne navade in tradicijo, sami pa veliko vlagamo v znanje, kar je odlično izhodišče, da lahko našim gostom ponudimo vrhunske proizvode, ki jih vzredimo na naših kraških pašnikih in vzorimo v naših vinogradih.

Družina Slamič je bila od nekdaj naklonjena vinogradniški panogi, Volčiči pa so obvladovali domače živali in to nadaljujemo še danes z ovcami, kozami in govedom, ki se pase po suhih kraških pašnikih. Rojstvo prvega otroka nas je spodbudilo, da smo obe kmetijski panogi združili pod eno kmetijo, ki je ohranila ime domačije, na katero vas vabimo. Dragi gosti, vljudno vabljeni na Perinovo domačijo v Komnu.

ČLANI KMETIJE

Petra Slamič, ekonomski tehnik, kuharica s prefinjenim okusom za pripravo različnih specialitet iz naše kmetije, mojstrica za sladice, nosilka in mlada prevzemnica Perinove kmetije

Tomaž Volčič, dipl. ing. agronomije – zootehnik, sommelier 1. stopnje, idejni vodja razvoja kmetije

Sonja Slamič, upokojenka, nona, mati, tašča

Marjan Volčič, upokojenec, nono, oče, tast

Viktorja in Valentina Volčič, mali hčerkici in oboževalki narave in domačih živali

EKOLOŠKA KMETIJA

Ekološki del kmetije predstavlja živinoreja, ki je locirana na obsežnih pašnikih in travnikih pod Mrtinskim hribom blizu zaselka Rubije in Jablanec. Živinorejski del se razprostira na cca 35 ha obdelovalnih površin, na katerih pasemo mesne pasme ovc, koz in goveda. Najštevilčnejši trop predstavlja avtohtona pasma Jezersko-solčavske ovce, imamo nekaj krav s teleti ter par koz in osla, vse skupaj pa varuje kraški ovčar Jaron. Živali se v času vegetacije pasejo skupaj, združene v eno čredo, na ta način najučinkovitejše skrbimo za preprečevanje zaraščanja kraškega sveta, ki v našem okolju predstavlja veliko problematiko. Vsem ljubiteljem živali lahko našo čredo tudi predstavimo.

KRAS – TAKO KOT GA VIDIMO IN OBČUTIMO

V literaturi je Kras ponazorjen kot sušna planota posajena z apnencem, hrastom ter ostalimi kraškimi pojavi, ki so postali sinonim tudi za druge podobne pokrajine širom po svetu. A Kras je veliko več, predvsem smo to ljudje, ki nam je surova kraška pokrajina in burja skozi stoletja oblikovala značaj, nam dodelila trdoživost, svojeglavost, predvsem pa nas je pokrajina prilagodila na težke delovne pogoje. Samo tisti, ki se na Krasu ukvarjamo z zemljo in jo obdelujemo ter pazimo, da nam je burja in voda ne vzameta, vemo, v kakšnih pogojih delamo, da lahko Vam, ki to berete, ponudimo nekaj, ki po okusu združuje vse značilnosti tega območja. Vsi ti obrazi burje, suše, apnenca, plitvih tal, terre rosse so del narave, katero se trudimo ohranjati neokrnjeno, se izrazijo v naših pridelkih in  pustijo pečat v okusu. Značaj ljudi in odsev kraške duše daje našim pridelkom vina, mesa in zelenjave edinstven okus, ki ga lahko doživite samo na Kasu.